MyFirstApp genomför riktad kvittningsemission – ny och strategist investerare i Abelco Investment Group AB

Styrelsen i MyFirstApp arbetar kontinuerligt med att stärka balansräkningen och minska skulderna. Därmed har styrelsen beslutat om en riktad kvittningsemission, till en strategisk viktigt investerare och ny ägare Abelco Investment Group AB (Abelco).

Kvittningsemissionen består av 640 000 aktier med teckningskurs om 2,50 SEK per aktie med ett kvotvärde om 0,139 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde om 1,6 MSEK. Detta kommer att öka bolagets antal aktier från 3 769 299 till 4 409 299. Bolagets aktiekapital kommer öka med 88 659,88 SEK, till totalt 610 824,841 SEK.

Bakgrund
Abelcos fordran mot bolaget har uppkommit efter att tidigare kreditgivaren Iron Branch sålt en del av sin fordran till Abelco AB om 1,6 miljoner SEK. Med anledning av detta har MyFirstApp:s styrelse, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission. Abelco har framfört en önskan om att kvitta fordran mot aktier till ett pris av 2,50 SEK per aktie. En kurs som har förhandlats fram mellan båda parter baserat på nuvarande kurs samt en tilläggspremie. MyFirstApp anser att detta är ett bra pris för alla våra aktieägare och att Abelco kommer att bli en bra strategisk partner framöver för fortsatt tillväxt.

MyFirstApp:s styrelse har beslutat att detta är det mest kostnadseffektiva och strategiska tillvägagångssättet för bolaget för att minska dagens skulder. Därför väljer vi att kvitta befintliga skulder istället för att genomföra en nyemission. Styrelsen har övervägt alternativen och kommit fram till att avstå från företrädesrätten i en nyemission är det bästa valet för bolaget under rådande omständigheter.

VD:s uttalande:
"Styrelsens beslut att inleda detta partnerskap med Abelco är mycket fördelaktigt. Detta inte bara för att det minskar våra skulder, utan också eftersom Abelco bidrar med värdefulla kompetenser och resurser inom AI, vilket är avgörande för våra framtida projekt. Dessutom har Abelco en etablerad närvaro i Asien, en region där vi är angelägna om att utöka vår verksamhet. Med Abelco som partner kan vi nu expandera snabbare och mer effektivt."

Denna information är insiderinformation som MyFirstApp Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 April 2024 kl. 18:15.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ) 
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier