Abelco Investment Group överlåter vederlagsfria aktier till teckningsåtagare i RightBridge Ventures senaste emission om SEK 10,1M

Abelco Investment Group (”Abelco”) som är RightBridge Ventures AB (”RightBridge” eller ”Bolaget”) största ägare och grundare, har medverkat i den nu avslutade emissionen. Abelco har i emissionen överlåtit vederlagsfria aktier till teckningsåtagare. Detta för att möjliggöra att RightBridge uppnår det spridningskrav och likviditet som gäller för aktier i en listad miljö, samt undvika att Abelcos innehav i RightBridge skulle överstiga 50%.  

Abelco har som största ägare och grundare av Bolaget ett ansvar för listningen av RightBridge. Till följd av de krav på spridning och likviditet som gäller för  bolag i listad miljö har Abelco valt att i Bolagets senaste emission överlåtit vederlagsfria aktier till teckningsåtagare. Teckningsåtagarna har erhållit en vederlagsfri aktie per tecknad aktie. Totalt har 3,1M vederlagsfria aktier överlåtits till de teckningsåtagare som inte uppnår lockup klausuler. Detta för att främja den framtida handeln och likviditeten i aktien. Vederlagsfria aktierna motsvarar ca 3,3% av Abelcos innehav i RightBridge.

Abelco har inte deltagit i emissionen genom kontantinbetalning då det skulle inneburit att Abelcos ägande i RightBridge uppgåt till mer än 50% av kapital och röster, vilket hade skapat en koncernredovisningsproblematik och försvårat den listingprocess som bolaget nu befinner sig i. Istället har Abelco, som ägare och grundare, tagit ansvar för att stärka RightBridge Ventures ägarkollektiv.  

”Detta är ett affärsbeslut från oss i Abelco eftersom RightBridge har kommit så långt att vi som grundare vill säkerställa spridningskravet samt skapa en likvid aktie i RightBridge. Vi har länge varit nära 50% gränsen och ser detta som ett effektivt sätt att optimisera vårt ägande samtidigt som vi ville skapa rätt förutsättning för RightBridge. Ett RightBridge som nu är redo med den administration och formalia som behövs för nästa steg i processen.” Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

Abelco äger efter genomförd emission och transaktion ca 41% av kapital och röster i RightBridge Ventures.

För mer information se meddelande från Rightbridge HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå