Abelco Investment Groups deltar i en riktad nyemission i portföljbolaget iSecrets AB

Abelco Investment Group (”Abelco”) har deltagit med 0,5Mkr i den riktade nyemissionen som nyligen genomfördes. Deltagarna i den riktade emissionen var grundaren av iSecrets AB samt Abelco Investment Group med totalt ca 2 Mkr.

Grundaren Erik Larsson samt Abelco Investment Group äger tillsammans ca 96% av bolaget iSecrets. iSecrets har under året investerat i att utöka och bygga sin ”print-on-demand” lösning samt integrerat denna mot sin första kund. I samband med den riktade emissionen kan nu bolaget arbeta mot nästa steg, vilket är att utveckla fler produkter samt utöka sin kundstock och stärka sin balans.

Abelco har en ägarandel om ca 46% efter slutförd nyemission

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19-01-2022.