Abelco Investment Groups portföljbolag RightBridge Ventures har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Agilit Holding AB (”Agilit”) som planeras namnändras till Rightbridge Ventures AB (publ) (”Rightbridge”) har ansökt om och erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq”).

Agilit har som tidigare meddelats ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rightbridge i ett s.k. omvänt förvärv. Ett av villkoren för det omvända förvärvet var att Nasdaq First North Growth Market Stockholm godkände noteringen av RightBridge. Detta godkännande har nu mottagits av Agilit, villkorat av slutligt beslut om förvärv av Rightbridge som skall fattas på extra bolagsstämma i Agilit under september månad. Kallelse till bolagsstämma i Agilit planeras skickas ut under nästkommande vecka.

Nasdaqs godkännande är även villkorat av att RightBridge offentliggör bolagsbeskrivningen som ligger som underlag för det villkorade beslutet och att ledningen genomgår Nasdaqs utbildning, att RightBridge uppdaterar sin hemsida i enlighet med regelverket samt att inga nya väsentliga händelser inträffar i RightBridge som kan föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Efter ett mycket intensivt arbete är det extra roligt att presentera denna nyhet för Abelcos aktieägare. RightBridge som vi i Abelco grundat har arbetat mycket hårt och hela tiden tagit rätt steg framåt. Att vi idag kan meddela att bolaget nu även fått ett villkorat beslut för en notering är spännande nyheter för hela koncernen.” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

För mer information se meddelande HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå