Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures startar nu processen med Euroclear för att kunna genomföra en framtida aktieägarspridning

RightBridge Ventures AB (”RBV” eller ”bolaget”). Bolaget meddelar att man nu startat processen med att Euroclear registrera bolagets aktiebok. Detta för att kunna stå redo att efter sommaren genomföra en emission som även innefattar en aktieägarspridning och är en del av förberedelserna för en eventuell noteringsprocess.

RBV har under 2021 säkrat upp finansieringen i bolaget samt förvärvat innehav och byggt upp det egna bolaget 1337 eSports AB. I samband med bolagsstämman den 30 juni kommer styrelsen föreslå att bolaget startat processen för en aktieägarspridning efter sommaren, som en del av förberedelserna inför en eventuell notering

För mer information besök RightBridge Ventures HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.