AcouSort partner i mångmiljonsatsning på cell- och genterapi

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) meddelar idag att bolaget är partner i Centre for Advanced Medical Products (CAMP). Acousort deltar i ett delprojekt med målet att hitta nya metoder för att separera stamceller och andra regenerativa celltyper från benmärg och fettvävnad för att kunna använda cellerna i forsknings- och behandlingssyfte.

CAMP är ett stort svenskt konsortium, med syfte att utveckla avancerade terapier baserade på gener, celler eller vävnader (ATMP), med målet att hitta helt nya sätt att behandla sjukdomar. Tillsammans med bland annat AstraZeneca, GE Healthcare, Region Skåne, Region Västerbotten och Umeå Universitet deltar AcouSort i ett delprojekt som redan genererat inledande positiva resultat. I detta projekt används AcouSorts teknologi baserad på akustofores för att ersätta dagens dyra och tidskrävande antikroppsbaserade metoder.

– Tillsammans med våra partners testar vi vår teknologi inom cell- och genterapi, ett område med betydande marknadspotential. Vi ser fram emot att kunna bidra med vår spetskompetens inom att separera celler med hjälp av ultraljud till detta viktiga projekt och tillsammans stärka Sveriges position när det gäller avancerade terapier, säger Pelle Ohlsson, AcouSorts projektledare för strategisk forskning. 

Om CAMP
CAMP har som målsättning att etablera sig som ett internationellt erkänt centrum inom cell- och genterapi. Projektet har beviljats anslag om 48 MSEK från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova och kommer pågå under sex år. Centrumets forskningsverksamhet fokuserar på teknologi kring utveckling, tillverkning och logistik för avancerade terapiläkemedel, men adresserar också utmaningar kring regelverk, hälsoekonomi, affärsmodeller och etik. Syftet är att bidra till ett bättre innovations- och företagsklimat och effektivare behandlingar inom sjukvården, samt på sikt attrahera investeringar i Sverige från globala life science-aktörer.

Satsningen på forskningscentrumet ingår i ett åttaårigt forskningsprogram för biologiska läkemedel om totalt 320 miljoner kronor som är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science. Syftet är att Sverige ska bli världsledande på att utveckla avancerade biologiska läkemedel.

Mer information om AcouSort och CAMP finns på acousort.com respektive atmpsweden.se.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.