AcuCort förväntas få patentskydd i USA

”Notice of Allowance” är en del i godkännande processen där det amerikanska patentverket bekräftar att ansökningsprocessen är avslutad och utfärdandet av patentet nu inleds. Patentet beräknas utfärdas under andra kvartalet 2018.

Patentansökan i USA med nummer 11/587,512 beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Uppfinningen beskriver och omfattar glukokortikoider generellt vilket innebär att skyddet mot konkurrens blir större än den specifika kompositionen av bolagets produkt, den snabblösliga filmen Dexa ODF. Uppfinningen har tidigare resulterat i att AcuCort fått patent beviljat i 30 länder.

– Mer än en miljard människor lider av allergi. Dexa ODF kan erbjuda viktig behandling för många allergipatienter i akuta situationer. Patentskydd på nyckelmarknader är en viktig komponent i kommersialiseringen av Dexa ODF. Beskedet från amerikanska patentverket är därför strategiskt viktigt, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort.

Om glukokortikoider
Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och kruppanfall. Även cancerpatienter som lider av illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk personal. I en akutsituation kan det upplevas som mycket besvärligt av såväl den drabbade som den som eventuellt hjälper den denne, att först behöva lösa upp tabletterna i vatten. Patienter kan också ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, med samma effekt som en tablett, kan komma att få ett stort användningsområde.

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

AcuCort AB-img

Om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa. För mer information se www.acucort.se