AI Medical Technology inleder klinisk studie inom primärvården för att validera Dermalyser – ett AI-drivet beslutsstödsverktyg för diagnos av malignt melanom

Stockholm den 2 maj 2022. Samtidigt som årets Skin Cancer Awareness Month inleds meddelar start-up företaget AI Medical Technologies att man startar en klinisk prövning på 30 svenska primärvårdskliniker med Dermalyser, ett diagnostiskt beslutsstödsystem baserat på avancerad artificiell intelligens (AI). Studien är en prospektiv, pivotal, multicenter, icke-interventions klinisk prövning som ska validera funktionaliteten.  Studien har följande mål:

  1. Utvärdera Dermalysers kliniska säkerhet, prestanda och nytta när det gäller testning av patienter för vilka malignt melanom inte kan uteslutas
  2. Undersöka själva beslutsstödsverktygets användarvänlighet
  3. Dokumentera hälsoekonomisk information

Studien förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2022.

Dermalyser är ett beslutsstödsverktyg för framför allt allmänläkare inom primärvården, för klassificering av hudförändringar som kan misstänkas vara hudcancer såsom malignt melanom. Utrustningen består av en app på en mobiltelefon på vilken ett dermatoskop monteras för att ta bilder med mobiltelefonkameran. Efter att ha matat in patientinformation tar användaren en bild av patientens hudförändring och en klassning av melanomrisken visas på skärmen inom några sekunder. Den diagnostiska precisionen och tiden innan resultatet blir tillgängligt är mycket högre än traditionella eller alternativa metoder.

”Den artificiella intelligensen bakom Dermalyser bygger på analyser av 100 000 bilder av hudförändringar med tillhörande, bekräftad diagnos, ett bibliotek i särklass, säger Christoffer Ekström, VD för AI Medical Technology. ”Vår lösning visar en enastående prestanda med 95% känslighet och 78% specificitet – siffror som utbildade hudläkare inte kan matcha – och vi ser nu fram emot att validera detta med real-world data i vår kliniska studie”.

Den kliniska studien är en multi-center, prospektiv klinisk studie för att utvärdera Dermalysers diagnostiska prestanda att identifiering malignt melanom hos patienter som söker primärvård för melanom-misstänkta hudförändringar.

Magnus Falk som är specialist i allmänmedicin och huvudprövare kommenterar: “Eftersom denna studie avser att studera klinisk tillämpbarhet och diagnostisk tillförlitlighet är det viktigt att spegla primärvårdens vardag. Vi inkludera därför patienter från vårdcentraler som representerar olika demografi, storlek, bemanning och geografiskt läge i flera svenska regioner.”

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Ekström, VD AI Medical Technologies

E-post: christoffer@aimedtech.org

Mobiltelefon: 0721-748 339

Om malignt melanom

Enligt Cancer Today var förekomsten av nya fall av malignt melanom över 320 000 över hela världen år 2020, https://gco.iarc.fr/today/home och en person dör av hudcancer var 4:e minut. Trenden är växande och antalet fall förväntas nå nästan 500 000 år 2040. Statistik visar vidare att så många som 99% av fallen botas om de diagnostiseras och behandlas tillräckligt tidigt, något som understryker betydelsen av man undersöker sin kropp kontinuerligt och att man vänder sig till vården om man upptäcker misstänkta hudförändringar. Tidig och korrekt diagnos är således avgörande för att rädda fler liv.

Om AI Medical Technology

AI Medical Technology är ett företag verksamt inom tvärvetenskapliga områden datavetenskap, mjukvaruutveckling och medicin. Företagets team fokuserar hängivet på att utveckla AI-drivna diagnostiska lösningar som möjliggör för vårdpersonal i primärvården att diagnosticera sina patienter på ett tillförlitligare, enklare och snabbare sätt. AI Medical Technology grundades av ett mångsidigt team av drivna, passionerade tekniska entreprenörer, mjukvaruutvecklare och kliniker. Efter den första finansieringsrundan 2021 fokuserar teamet nu på att ta den första produkten, Dermalyser, ett kliniskt validerat beslutsstödverktyg för diagnos av alla former av hudcancer genom kliniska prövningar och till marknaden.  https://aimedtech.org/.

Fler artiklar om Let'em know AB