AI Medical Technology inleder klinisk studie inom primärvården för att validera Dermalyser – ett AI-drivet beslutsstödsverktyg för diagnos av malignt melanom

Stockholm den 2 maj 2022. Samtidigt som årets Skin Cancer Awareness Month inleds meddelar...