Akelius preferensaktie avnoteras 2019-12-13

Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan om avnotering av Akelius preferensaktie från Nasdaq First North Growth Market.

Sista dag för handel i preferensaktierna är 2019-12-13.
Avstämningsdag är 2019-12-17.
Likviddagen beräknas vara 2019-12-20
.

Inlösenförfarandet sker automatiskt,
aktieägarna behöver inte vidta någon åtgärd.

Stockholm, 2019-11-11

Pål Ahlsén

VD

+46 768 07 97 02

pal.ahlsen@akelius.se

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie och D-aktie är noterade på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.