Aktieägare i Onoterat AB (publ) välkomnas att teckna aktier i Kiwok Nordic AB (publ)

Onoterat har sedan mitten av förra året agerat rådgivare för Kiwok i samband med processen att notera Kiwoks aktier på NGM, Nordic SME. Detta har bl.a. inneburit att ca hälften av Onoterats aktieägare redan blivit ägare i Kiwok via utdelning av Kiwok aktier. Syftet har varit att öka antalet ägare i Kiwok som härigenom gått från ca 700 till ca 1 600 ägare. Kiwok erbjuder nu samtliga ägare i Onoterat att förvärva ytterligare aktier i Kiwok i en riktad nyemission som görs inför den planerade noteringen senare i vår. 

Den riktade nyemissionen genomförs med samma teckningskurs som emissionen i december förra året, 2,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om ca. 50 Mkr. Teckningstiden är den 3 maj till och med den 14 maj 2021. Teckning görs på teckningsanmälan som skickas till Hagberg & Aneborn Fondkommission. Anmälningssedel finns på www.kiwok.se/emission tillsammans med länken till elektronisk teckning. På landningssidan www.kiwok.se/emission finner du även information om Kiwok och emissionen samt länk till nyhetssidan om du vill följa Kiwok och ta del av våra nyheter.

Göran Carlsson
CEO 
Stockholm 2021-04-30

 

För ytterligare information kontakta:
Göran Carlsson, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 0768-60 61 35 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag som utvecklar nästa generation lösningar för monitorering av personers hälsoutveckling på distans, Lösningarna erbjuds vårdgivare i Sverige och internationellt. Stora insatser görs nu i samhället för att nästa pandemi inte skall drabba befolkningen med sådan kraft. Ett sätt att motverka pandemins verkningar är att separera patienter med olika hälsotillstånd. Detta kan göras med distansmonitorering vilket bl.a. innebär att äldre sköra patienter inte behöver besöka sjukhus med risk för smitta under en pandemi. Sjukvården kommer i stället till patienten. Distansmonitorering leder till mer effektiv, hållbar och jämställd vård samt en patientcentrerad vårdprocess. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea och vårdprodukterna är CE-märkta.