Aktieanalys på IPO-aktuella Duearity – Ska tackla problematiken med tinnitus

10-20 % av världens befolkning har varierande grad av tinnitus, av dessa har 5 % antingen svåra livspåverkande problem eller besvärande tinnitus. Idag finns inga botemedel och många av nuvarande tekniska lösningar har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen. Det här vill Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) förändra genom att erbjuda personer som lider av tinnitus en teknisk lösning som kan bidra till att behandla och lindra symptomen. Vi räknar med CE-märkning under H2-21, produktlansering under H1-22 och att omsättningen tills år 2025 har stigit till 162 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 7,9 kr per aktie i ett Base scenario.

 
Läs fullständig aktieanalys här
 

 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Duearity. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.