Analyst Groups analysartikel av PolarCool: ’First mover advantage på en global marknad med stor potential’

Analyst Group publicerade igår en analysartikel av PolarCool med titeln ”First mover advantage på en global marknad med stor potential” som kan läsas på Analyst Groups hemsida och på www.polarcool.se.

Följande är ett utdrag från Analyst Groups artikel:

”PolarCool AB (”PolarCool” eller Bolaget”) är ett medtech-bolag som har utvecklat en unik högkvalitativ kylenhet, vars kylande effekt har en kliniskt bevisad positiv inverkan för återhämtning vid hjärnskakning. Genom att inneha ett first mover advantage inom en relativt outforskad bransch har Bolaget möjlighet att kapitalisera på en omfattande marknadspotential med hjälp av den egenutvecklade produkten PolarCap® System. Med en produkt vars syfte är att reducera de akuta skadeprocesserna vid hjärnskakning, utan tydliga konkurrenter, och en låg värdering i förhållande till jämförbara bolag, ser Analyst Group ett spännande läge för investerare att ta del av PolarCools fortsatta uppskalning globalt.”

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 – 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudsmällar. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.