Aktieförsäljning i ObsteCare

Under början av veckan sålde ObsteCares styrelseordförande, Peter Risberg,  84 453 aktier i bolaget för att lösa en privat situation. Efter försäljningen äger Peter fortfarande 263.725 aktier privat och via bolag. ”Jag har inte för avsikt att sälja något mer då jag tror starkt på bolaget och dess framtid” säger Peter Risberg

Om ObsteCare

ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

För mer information kontakta:

Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com