Alltainer AB (Publ): Offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli 2023 – mars 2024

Pressmeddelande 2024-05-22

Alltainer AB (”ALLT”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli 2023 – mars 2024. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på Alltainers hemsida (www.alltainer.com/investor) och som bifogad fil.

NIO MÅNADER (2023-07-01 – 2024-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 429 KSEK (13 183).
  • EBITDA uppgick till -8 279 KSEK (-1 448).
  • Rörelseresultatet uppgick till –9 748 KSEK (-2 264).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,98 SEK (-0,24).

TREDJE KVARTALET (2024-01-01 – 2024-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 119 KSEK (1 769).
  • EBITDA uppgick till -3 719 KSEK (-2 391).
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 220 KSEK (-2 658).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,28).
  • Soliditeten uppgick till 59,1 % (60,5 %).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 11 123 788 stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ALLTAINERS VD Jakob Kesje kommenterar

Läget för verksamhetsåret har hittills varit svårbedömt. Trots att offertstocken byggs på och intresset för våra produkter är positivt, så råder återhållsamhet vad gäller beslut att lägga order. Vid lagd order har det dessutom gått långsamt med den förskottsbetalning som är förutsättningen för att kunna påbörja produktion. Av ovan nämnda anledning har tillverkningen legat nästan helt still i över 6 månader.

Så för att inte använda pengar i onödan, har organisationen bantats, personal har sagts upp, och fabrikshyran förhandlats ner. Däremot fortsätter vi vår marknadsbearbetning i ännu högre grad än tidigare.  Offertstocken växer stadigt till båda existerande kunder och återförsäljare, men också till nya geografiska marknader och nya affärsområden.  

Förväntan är att inom överskådlig tid landa ett antal order, båda små och stora, så vi kan komma igång med produktionen och blicka framåt.

Jakob Kesje, VD på Alltainer AB

För fullständig delårsrapport, se https://www.alltainer.com/investor/

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Afrika, Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer