Ambia Trading Group AB ska genomgå en ny noteringsprövning och flyttas till observationslistan

(for English version see below)

Den 29 januari 2020 offentliggjorde Ambia Trading Group AB (”Ambia” eller ”Bolaget”) pressmeddelandet “Ambia Trading AB förvärvar genom dotterbolag huvuddelen av rörelsen i Teknikmagasinet Sweden AB”, den 17 april 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelandet ”Beslut i Kalmar Tingsrätt om rekonstruktion i Introcom AB” och den 21 april 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelandet ”Digital Inn ansöker om konkurs”. Vidare offentliggjorde Bolaget ett flaggningsmeddelande den 6 mars 2020 med information om ny huvudägare.

Med anledning av detta bedömer Spotlight att Ambia genomgår en genomgripande förändring och har därför, på sedvanligt sätt, beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav.

Under noteringsprövningen sker handeln i bolagets finansiella instrument på observationslistan, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com