Amido AB och Lundbergs Fastigheter tecknar avtal.

Lundbergs Fastigheter inleder samarbete med Amido för hantering av
behörigheter och accesser. Samarbetet inleds med ett pilotprojekt för att
mäta och utvärdera nyttorna av Amidos produkter och tjänster, med
förhoppning på full utrullning.

Vi tror starkt på Amido som en byggsten i vår digitalisering resa, säger Johan
Ladenberg, Vice VD, chef hyres- och fastighetsadministration, Fastighets AB L E
Lundberg.

Vi ser fram emot att arbeta nära Lundbergs Fastigheter under projektet för att mäta
och utvärdera nyttorna med våra produkter och tjänster. Vi ser detta som ett viktigt
steg i vår utveckling och är hedrade för det förtroendet som vi har fått från ett sådant
ledande fastighetsbolag
, säger Anton Thynell, COO, Amido AB

Om Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter grundades i Norrköping 1944. Idag har företaget närmare 180
medarbetare i tio städer, från Göteborg i väst till Stockholm i öst. Lundbergs
Fastigheter äger och förvaltar sina fastigheter själva, och erbjuder citylägen inom tre
affärsområden: Bostäder, Kontor samt Handels-och mötesplatser. Lundbergs
Fastigheter är helägt dotterbolag till Lundbergs (L E Lundbergföretagen AB).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Fastighets AB L E Lundberg
Johan Ladenberg, Vice VD, Chef hyres- och fastighetsadmin,
IT och Kontorsservice, Norrköping
johan.ladenberg@lundbergs.se
0709-21 65 12
https://www.lundbergsfastigheter.se