Amido tillsätter Einar Lindquist som interim vd med ökat fokus på lönsam expansion

Styrelsen för Amido AB (publ) (“Amido”, “bolaget”) har idag tillsatt styrelseledamot Einar Lindquist som tillförordnad vd. Avgående vd Johnny Berlic, som varit verksam som vd sedan 2017, har under sin tid bidragit till bolagets kraftiga tillväxt.

Amido är idag marknadsledande i Sverige när det gäller digitala nycklar och system för digital access. De senaste åren har Amido breddat produktportföljen vilket lett till att bolaget vuxit i antal kunder, medarbetare och omsättning.

När nu styrelsen för Amido beslutar att tillsätta styrelseledamoten Einar Lindquist som tillförordnad vd är det med avsikten att ta nästa kliv på företagets utvecklingsresa, vilket omfattar att säkerställa bolagets finansiella utveckling, lönsamhet och vidare expansion. Einar Lindquist har lång erfarenhet av att utveckla bolag, både som styrelsemedlem, konsult och i ledande linjebefattningar, bland annat som vice vd för Ericsson Mobile Systems.

– Amido är moget att växla upp och här kommer Einars mångåriga erfarenhet att kunna hjälpa bolaget ta snabba steg i rätt riktning och med fokus på organisation, kostnadseffektivitet och marknadsexpansion. Just kundrelationer, tillväxt och försäljning är starka sidor hos Einar, säger Urban Doverholt, styrelseordförande Amido.

Amido har parallellt påbörjat rekryteringen av en ordinarie vd.

– Vi tackar Johnny för sex år av engagemang, envishet och hårt arbete vilket bidragit till att Amido utvecklats från en regional aktör till ledande i vår bransch.

– Nu tar vi nästa steg och organiserar verksamheten för en fortsatt tillväxtresa. Sverige har kommit längst i världen när det kommer till att använda digitala nycklar, och Amido är främst i ledet här på hemmamarknaden. Det utgör mycket goda förutsättningar, säger Urban Doverholt, styrelseordförande Amido.

För mer information
Urban Doverholt, styrelseordförande, urban.doverholt@outlook.com, 070-577 77 31

 

Amido erbjuder digitala nycklar och system för att administrera passersystem till framför allt fastighetsbolag och offentliga verksamheter i Sverige och Norden. Bolaget har 32 personer anställda, omsätter cirka 30 miljoner SEK och har huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se