Analysguiden: Förvärvsdriven tillväxtmaskin

Addvise är nytt bolag i vår uppdragsanalys, noterat på First North. Koncernen uppvisar en mycket snabb tillväxt genom förvärv de senaste sex åren. Det senaste halvåret har två större förvärv genomförts och bolaget genomför nu en nyemission till befintliga aktieägare. Vi ser en tydlig potential i en omvärdering av aktien. 

Addvise är en internationell koncern inom Life science, med en bred portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna finns i ett 60-tal länder, både inom den privata sektorn, såväl som den offentliga. Bolagets mål är att generera en årlig försäljningstillväxt på 20 procent med en EBITDA-marginal på 10 procent. Förvärv är en viktig del av strategin. 

Konkurrentjämförelse

Vi har jämfört Addvise med åtta svenska börsnoterade konkurrenter inom medicinsk teknik. Bolagen är Addlife, Boule, Cellavision, Elos, Medcap, Sectra, Elekta och Getinge. Vi har även jämfört med den amerikanska giganten Johnson & Johnson och kan konstateras att Addvise haft den bästa tillväxten, tillsammans med Addlife. Däremot ligger lönsamheten tydligt efter konkurrenternas. Marginalerna är sämre, medan kapitaleffektiviteten når konkurrenternas nivå. 

Motiverad värde

En förbättring av marginalerna till koncernmålet bedömer vi bör leda till att den höga riskpremie placerarna idag åsätter bolaget, skulle minska. Det ger en potential för en tydlig omvärdering. Vi anser att utvecklingen under 2018 styrker att en marginalförbättring är trolig. Förutsatt att ledningen klarar koncernmålet för marginalen ser vi en motiverad kurs på 2-2:30 kronor per aktie, att jämföra med B-aktiens börskurs på cirka 0,70.

Läs hela analysen som pdf på analysguiden.se (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addvise-forvarvsdriven-tillvaxtmaskin).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer på: https://www.aktiespararna.se/analysguiden