Analysguiden: Preview, Ny VD på ingång

Under det andra kvartalet genomfördes nyemissionen som över­tecknades och inbringade 58 miljoner norska kronor. TEO kan nu fokusera sam­tliga resurser på tillväxt. Den 23 augusti släpper bolaget årets andra kvartalsrapport. Kostnader liksom intäkter fortsätter att vara i fokus.

TargetEveryones är ett SaaS-bolag som utvecklat en plattform som effektiviserar markandsföring via bland annat SMS – en markand som växer. Bolaget har under kvartalet avklarat en emission i Norge som övertecknades med 8 miljoner NOK. Investerare tog initialt emot denna infor­mation med lättnad och aktien handlades upp rejält. Efter den initiala uppgången har intresset varit svalare. Vi ser dock fortsatt uppsida i aktien och beräknar ett motiverat pris per aktie i basscenariot om 3,1 kronor.

Bolaget har inför rapporten den 23 augusti meddelat att man har ingått ett avtal med Torkel Johannessen att bli TEO:s nya VD med början den första oktober. Johannessen har kommer från en tjänst som försäljningschef för VITA i Norge. Utöver detta har han varit en styrelsemedlem i TEO sedan 2016 och har därmed redan en god insyn i bolagets verksamhet. Nuvarande vd Björn Forslund är kvar i bolaget och i ledningsgruppen med fokus mot affärs- och produktutveckling.

Vi tror att bruttomarginalen kommer ligga runt 50 procent – i linje med redo­visade bruttomarginal under det första kvartalet. Bolaget har haft mycket att göra runt emissionen och nya VD vilket rimligtvis hämmat försäljningen. Därmed tror vi att den sekventiella tillväxten blir något svagare än föregående kvartal. Vidare tror vi att övriga externa kostnader hålls kring samma nivå, dels med konsult­arvoden som en effekt av antagen tillväxt i kundbasen och dels med rådgivningsavgifter. 

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/preview-teo-ny-vd-pa-ingang)

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.