Analysguiden: Utvidgad strategi för verksamheten presenterad

Miris växte försäljningen med 140% jämfört med Q1 2020. Bolaget har nått 5% av den uppskattade marknaden i USA. Analysguiden ser en ny riktkurs på 12 kronor per aktie efter slutförd emission.

Ny affärsmodell kan tredubbla Miris intäkt per kund

Miris presenterade i april en ny affärsmodell baserad på den kommande nya versionen av bolagets instrument. Genom att övergå till att ta betalt per utförd analys samt introducera ett nytt beräkningsverktyg kan Miris komma att öka intäkten per kund med så mycket som tre gånger över tid. Detta kommer bidra till att bolaget får återkommande intäkter som ger en ökad stabilitet i bolagets affär. Vi ser stor potential i den fortsatta kommersialiseringen av Miris Human Milk Analyzer (HMA) men justerar ned våra estimat för 2021 och 2022 något p.g.a. Covid-19-pandemin.

Kraftigt ökad försäljning under Q1 2021

Miris förannonserade en omsättning på 4,0 mkr (1,7) och ett rörelseresultat på -2,3 mkr (-5,8) för Q1 2021. Försäljningen ökade med 140% jämfört med Q1. Vid utgången av kvartalet hade bolaget nått 5% av den uppskattade marknaden i USA. Miris avser att etablera sin teknik som golden standard inom analys av bröstmjölk och individanpassad nutrition för prematura barn. HMA bygger på infraröd spektroskopi och har ersatt andra metoder som kemiska metoder som är praktiskt svårt att använda i en klinisk miljö. Bolaget fick 2018 FDA-godkännande för bolagets instrument, vilket öppnar dörrarna till ca 700 neonatalkliniker i USA. Från bolagets sida upplever man att man nu har så många installerade instrument ute att sjukhus börjar referera varandra till Miris. Covid-19-pandemin har försenat kommersialiseringen av HMA, men den stora potentialen för Miris som är världsledande inom sitt segment kvarstår.

Pågående företrädesemission tillför resurser

Bolaget genomför 28 april – 12 maj en företrädesemission som är garanterad till 80% och kommer att tillföra 33,4 mkr före emissionskostnader. Emissionen ska finansiera de projekt som krävs för att Miris ska öka sitt bolagsvärde som marknadsledare. Bland dessa projekt finns utvecklingen av nästa generation av analysinstrumentet (HMA 2.0), omställning till en ny affärsmodell, lansering av ett nytt beräkningsverktyg, samt uppfyllande av nya regulatoriska krav i Europa. Det är bolagets mål att de pengar man nu tar in ska kunna ta bolaget till breakeven.

Ny riktkurs 12 kr efter slutförd emission

Analysguiden ser stor potential i Miris vid fortsatt framgångsrik kommersialisering av Miris HMA Som för många andra bolag som arbetar med att lansera ny medicinteknisk utrustning har Covid-19-pandemin inneburit förseningar för Miris. Analysguidens nya riktkurs 12 kr är baserad på en jämförande värdering.

 

Läs analysen här