Analyst Group: Aktieanalys på Bioservo – Strategiomställning borgar för hög tillväxt

Bioservo har nyligen genomfört en strategiomställning, där Bolaget skall utnyttja sin legitimitet inom hälso- och sjukvårdssegmentet, och fokusera mot industriella aktörer. Köpkraften är stark, marknaden är outtömlig och efterfrågan är påträffande. Bioservo lanserade nyligen sin första produkt, Ironhand, för det industriella segmentet. Med lite höjd för eventuella ledtider, förväntas denna produkt rullas ut tillsammans med industrijättarna GE, GM, Eiffage, Airbus och JM under 2018. Mycket talar för att Bioservo går en ljus framtid tillmötes. Sedan IPOn 2017 har aktiekursen haft en negativ utveckling. Lyckas Bolaget med denna marknadsexpansion finns all anledning att tro på en omvärdering av aktien.

 För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/bioservo-q1-18/
 
 

Indikerad uppsida om 63 % i ett Base scenario, respektive + 144 % och – 19 % i Bull- och Bear scenaro på 2019 års estimat

Givet att Bioservo fullföljer dagens avtal och fortsätter växa inom Healthcare estimeras en uppsida om 63 %, utifrån en relativvärdering. I ett Bull scenario där Bolaget adderar två större industriella spelare och tar större marknadsandelar i Norge, estimeras en uppsida om       144 %. Sker det motsatta, d.v.s. samarbetspartners avstår från att köpa Ironhand, och expansionen inom Healtcare kommer av sig, bedöms nedsidan uppgå till – 19 %. 
 
Framskjuten position på en marknad med stark industriell efterfrågan
 
Bioservos patenterade teknologi och certifierade produkter adresserar dels industriella aktörer, likväl som hälso- och sjukvården. 9 % av arbetsför befolkning ådrar sig långvariga skador i arbetet, varav 30 % av dessa är hänförliga till handen. Bioservos produkter når hela värdekedjan, vilket ger Bolaget en attraktiv utgångs-position på en outtömlig marknad.
 
Strategiomställning borgar för en snabbare tillväxttakt framgent
 
Sedan samarbetet inleddes med GM har Bioservo avtalat med ytterligare fyra stora industrispelare. I samband med produktlanseringen av Ironhand under Q1 2018 tog Bolaget ett betydande steg mot att omsätta dessa utvecklingsavtal till intäkter framgent. 2019 prognostiseras vara året då Bioservo ser betydande intäktsförbättringar.
 
Stark finansiell ställning ingjuter förtroende
 
Bolaget har likvida medel att fortsätta i befintlig regi fram till 2020. Detta, i kombination med det nyligen vunna EU-bidraget om 23 MSEK, ger Bioservo en ovanligt god finansiell utgångspunkt att bygga expansionen på. Därtill estimeras Bolaget nå lönsamhet under 2019, med en initial EBITDA-marginal om 16 %.

 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)            
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Toleranzia. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.