Ändring av antal aktier och aktiekapital i Truecaller AB (publ)

Antalet aktier och aktiekapitalet i Truecaller AB (publ) (”Truecaller”) har ändrats under mars 2022 till följd av nyemissionen i samband med förvärvet av CallHero.

Per den 31 mars 2022 uppgår antalet aktier i Truecaller till 373 959 710, varav 46 783 800 stamaktier serie A med 10 röster per aktie och 327 175 910 stamaktier serie B med 1 röst per aktie. Antalet B-aktier har ökat med 295 640. Aktiekapitalet har ökat med 591,28 SEK från 747 328,14 SEK till 747 919,42 SEK.  

För mer information, kontakta gärna:

Annika Billberg, Head of IR & Communication
+46 702 679791
annika.billberg@truecaller.com

Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Truecaller:
Truecaller (TRUE B) är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 300 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.