#22-26 Beslut om avnotering av Fortnox AB från Nordic SME

Fortnox AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 30 mars 2022 att Bolaget avsåg att byta handelsplats från Nordic SME till Nasdaq Stockholm. NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel med Bolagets aktier på Nordic SME ska vara den 12 april 2022, förutsatt att Nasdaq Stockholms bolagskommitté slutligt godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm..

Enligt punkt 3.1 i Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avnotering. Mot bakgrund av detta placeras Bolagets aktier under observation med omedelbar verkan till och med sista dag för handeln med dessa.

Information om instrument som ska avnoteras:
Listningsnamn: Fortnox
Kortnamn: FNOX
ISIN-kod: SE0017161243
CFI-kod: ESVUFR FISN-kod: FORTNOX/SH
Instrument-id: 5VR
Sista dag för handel: 2022-04-12
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.