Arise offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Arise AB (”Arise” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 maj 2022 att Bolaget emitterat gröna seniora icke-säkerställda obligationer om 50 miljoner EUR med ISIN SE0017487416 (”Obligationerna”) inom ett ramverk om totalt 100 miljoner EUR.

Enligt obligationsvillkoren har Arise åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.arise.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm snarast möjligt.

Halmstad den 30 juni 2022

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Larsson, CFO Arise AB, +46 735 321 776

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 16.20 CEST.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se, www.arise.se