Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 13 2024

Mellan den 25 mars 2024 och 28 mars 2024 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 136 717 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen var en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 7 juni 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 7 juni 2023 till maj 2024, då årsstämman 2024 kommer att hållas, och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

På årsstämman 2023 bemyndigades styrelsen att återköpa B-aktier fram till årsstämman 2024. Det nya bemyndigandet innebär att styrelsen får besluta att återköp av B-aktier får ske av högst så många aktier att bolagets aktieinnehav inte överstiger tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

 

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

25 mars 2024

60 000

29.97

1 798 278

26 mars 2024

 

 

 

27 mars 2024

51 620

31.93

1 648 139

28 mars 2024

         25 097

32.23

808 919

 

 

 

 

Total ackumulerat under vecka 13/2024

136 717

31.125

4 255 336

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

14 622 792

31.79

464 822 471

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 28 mars 2024 till 27 904 571 B-aktier och 5 600 000 C-aktier vilket motsvarar 8,79% av utestående kapital. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 381 187 529 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 347 682 958.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 29 08 00
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 374 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.