Återköp av aktier i Raketech under perioden 14-19 juni 2019

Raketech Group Holding P.L.C (”Raketech”) (LEI-kod 48510000OEBNE6ZZRY63) har under perioden den 14 juni 2019 till och med den 19 juni 2019 återköpt sammanlagt 156 000 egna aktier (ISIN-kod: MT0001390104). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram som offentliggjordes den 5 juni 2019.

Återköpsprogrammet, som löper mellan den 5 juni 2019 och den 4 maj 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (“MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (“Safe harbour-förordningen”).

Under perioden den 14 juni 2019 till och med 19 juni 2019 har aktier i Raketech återköpts enligt nedan:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
14 juni 2019 36 000  19,5546  703 966
17 juni 2019 34 000  19,6993  669 776
18 juni 2019 42 000  19,2720  809 424
19 juni 2019 44 000  19,5013  858 057

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq First North av ABG Sundal Collier för Raketechs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Raketechs innehav av egna aktier per den 20 juni 2019 till 341 000 aktier. Det totala antalet aktier i Raketech uppgår till 37 900 663.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 7 juni 2019 och till och med den 19 juni 2019 har sammanlagt 341 000 aktier i Raketech återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 3 790 063 aktier till ett belopp om högst 113 miljoner kronor. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaqs webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO, investor@raketech.com 

Denna information är sådan information som Raketech Group Holding P.L.C. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019 kl. 8.50 CET.  

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att leverera tjänster inom jämförelse för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.