Attana deltar vid Stora Aktiedagen den 29 november 2022

Vid Stora Aktiedagen den 29 november kl. 20.30 kommer att Attana ge en företagspresentation och följt av en Q&A.

Attana deltar vid Stora Aktiedagen för att erbjuda investerare ett effektivt sätt att träffa bolaget. Presentationen sänds live på Aktiespararnas YouTube-kanal och kommer även publiceras på Attanas hemsida.

Mer information om presentationen och länk till livesändningen kommer att publiceras i ett senare pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com