Attana erhåller delbetalning för projektet CellSenseGells

I samarbete med Biogelx Ltd och Stuttgart universitet utvecklar Attana i det Eurostar finansierade projektet CellSenseGells nya tillämpningar för Attanas cellbaserade biosensor. Attanas senaste delrapport har godkännts och bolaget har idag erhållit drygt 600 kSEK i delbetalning. 

Projeketet CellSenseGels syftar mot att utveckla en biosensoryta med vävnadsliknande egenskaper. Denna biosensor yta är ett led i Attanas vision att kunna utföra interaktionskaraterisering vid så kroppliknande förutsättningar som möjligt. Projektet har pågått i drygt ett år och beräknas att slutföras inom ytterligare ett år. Utbetalningen är en förskottsbetalning för arbete som kommer att utföras under andra och tredjekvartalet i år och kommer således att påverkas kassaflödet och resultatet för nuvarnde kvartal och resultatet i tredje kvartalet i år. Delbatalning är den tredje av totalt fyra utbetalningar.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 10.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.