Attana erhåller kontraktsforskningsorder från europeiskt biotechbolag

Attana har erhållit ett kontraktforskningsuppdrag från ett europeiskt biotechbolag. Uppdraget gäller optimering av terapeutiska antikroppar. Ordervärdet för uppdraget, som beräknas genomföras under Q3 och Q4 2018, uppgår till ca 600 kSEK och kommer att påverkar kassaflödet och resultatet positivt under dessa två kvartal. Uppdraget är baserat på Attanas patenterade cellbaserade biosensor genom att utföra detaljerad interaktionskarakterisering mellan antikropparna  och specifika celler för att kunna förbättra antikropparna med avseende på specifik interaktioner i en biologisk relevant miljö.


Attanas personal kommer att utföra experiment där interaktionen mellan en specifik receptor i cellmembranet på målcellerna och ett antal olika antikroppar med potential som nya läkemedel karakteriseras med avseende på interaktionskinetik och bindningsstyrka. Resultaten kommer att användas för att välja ut och optimera de mest lämpliga molekylerna för fortsatt läkemedelsutveckling.


För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 14.30 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.