Slutligt utfall i Scandinavian ChemoTech AB:s (publ) nyemission

Scandinavian ChemoTech AB (publ) noterat på Nasdaq First North stängde Bolagets nyemission med en teckningsgrad på 66,4%.

Scandinavian ChemoTech AB:s (publ) (”ChemoTech”) avslutade den 7 juni teckningstiden i Bolagets nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 18,3 miljoner kronor. Nyemissionen tecknades till 12,1 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 66,4 procent, varav 49,5 procent med stöd av teckningsrätter och 16,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande 6,1 miljoner kronor, motsvarande 33,6 procent av emissionsvolymen, tilldelas därmed garantiåtagare.

Jag vill rikta ett tack till de som tecknade aktier i nyemissionen. Med emissionslikviden kan vi accelerera marknads- och försäljningsaktiviteterna med vår produkt IQWave™ på våra befintliga marknader samt bredda positioneringen, kommenterar VD Mohan Frick.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 13 juni 2018 kl 14.15 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.