Attana får ytterligare kontraktsforskningsorder från HVD Life Sciences

Attana har erhållit ett uppföljande kontraktsforskningsuppdrag från distributören HVD Life Sciences. Uppdraget gäller mer detaljerad karakterisering av antikropp-antigen interaktioner jämfört med den första ordern. Uppdraget kommer att utföras under Q4.

Attana and HVD Life Sciences skrev i mars ett distributionsavtal som täcker Asien, Ryssland inklusive CIS/NIS, Östeuropa, Sydösteuropa och Österrike. Den nya order är en utökning av den tidigare orden från 5 september från en kund inom HVD Life Sciences territorium. Attanas applikationsspecialister kommer att karakterisera interaktionen mellan detektionsantikroppar och specifika antigen i komplexa miljöer med avseende på specificitet, interaktionskinetik och bindningsstyrka. Resultaten kommer att användas för utveckling av ny produkt för detektion av målmolekyler i komplexa miljöer där proteiner, fetter och andra biomolekyler försvårar detektionen.

För mer information om Attanas samarbete med HVD Life Sciences se tidigare pressrelease.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.