Attana – Ny vaccinteknik bekämpar bröstcancer hos möss

 

I tidskriften OncoImmunology har Attanas kund vid Köpenhamns universitet publicerat en studie som visar att deras vaccin verkar både förebyggande och bekämpande av bröstcancer i möss.

En ny vaccinteknik kan hjälpa kroppens eget immunförsvar att bekämpa bröstcancer hos möss. Det visar forskning från Köpenhamns universitet och forskarna menar att t ekniken har stor potential om effekten är densamma hos människor.

Immunsystemet hos bröstcancerpatienter har svårighet att skilja mellan cancerceller och friska celler.   Forskargruppen från Köpenhamns universitet har ändrat detta genom att på en virusliknande partikel fästa ett antigen (HER2) som finns på cancercellerna. Denna partikel injicerar sedan i kroppen och stimulerar kroppens immunförsvar. I studien har Attanas teknik används genom att analysera serum från mössen och därmed påvisa att önskad stimulans hos immunförsvaret uppnåtts.

Hela artikeln finns här:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2162402X.2017.1408749

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post:  teodor.aastrup@attana.com  
tel: + 46 (0)8 41020000

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.