SMART ENERGY BÖRJAR HANDLAS PÅ NGM NORDIC MTF 8/12

STOCKHOLM (Direkt) NGM har godkänt Smart Energy Sweden Group, som har tankstationsverksamhet, för notering på NGM Nordic MTF.

Första handelsdag är fastställd till den 8 december, enligt ett pressmeddelande.

Smart Energy har tidigare genomgått en noteringsprocess på Aktietorget och låg där på observationslistan. Observationsnoteringen skedde till följd av att bolaget, som då hette Caucasus Oil, under sommaren 2015 förvärvade Smart Energy Sweden Fuels. I början av 2016 avlistades aktien från Aktietorget eftersom bolaget inte uppfyllde Aktietorgets noteringskrav.

Bolagets rådgivare inför noteringen på NGM Nordic MTF är Göteborg Corporate Finance.