Time People Group AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Time People Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 december 2017. Time People Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TPGR MTF.

Time People Group AB består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group AB på www.timepeoplegroup.com .

Styrelseordförande för Time People Group AB är Bo Nordlander. Verkställande direktör är  Magnus Lönn.

”Fantastiskt roligt med det stora intresse och den kraftiga överteckningen av vår nyemission, ett kvitto till alla våra duktiga konsulter. Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna och ge ett stort tack till alla Er som tecknat sig samt Eminova och NGM för en väl genomförd noteringsprocess”, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group AB.

”Vi välkomnar Time People Group AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se . Följ oss på LinkedIn och Twitter 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42