Attanas presentation från Småbolagsdagarna är nu tillgänglig på YouTube

Den 14 juni, deltog Attana i Aktiespararnas Småbolagsdagarna där VD, Teodor Aastrup, höll en 20 minuters lång presentation följt av 10 minuter Q&A.

Presentationen hölls på svenska och fokus låg på Attanas historia och milstolpar, samt pågående arbete inom Attanas två affärsområden – Life Science och Diagnostics. Avslutningsvis presenterades Attanas långsiktiga, 2030-plan.

Presentationen går att se genom att följa denna länk:

Attana – Småbolagsdagarna 2022

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com