Ökad precision vid kirurgi med hjälp av fluorescerande antikroppar

Prof. Anna Wu och medarbetare vid UCLA har i en vetenskaplig artikel demonstrerat hur...