Ny artikel med Attanas teknik för att förstå hur virus kan infektera celler

Vi är glada över att ha varit en del av ett viktigt forskningsprojekt som studerar hur ett virus kan infektera mänskliga celler. I artikeln “Crimean–Congo hemorrhagic fever virus uses LDLR to bind and enter host cells” visar Vanessa Monteil, Shane Wright och medarbetare vid Karolinska Institutet hur Krim-Kongo blödarfebervirus kan komma in i celler med hjälp av lipoprotein receptorer (LDLR) och glykoproteiner som skapar starka interaktioner mellan viruset och human celler. Attana-teknologin användes för att bestämma affinitet och kinetik och för att förstå olika glykoproteiners roll.

Krim-Kongo blödarfebervirus sprids primärt till människor via fästingbett, men även människor kan smitta varandra. Vanligtvis får infekterade individer feber och smärta men i värst fall kan det leda till organsvikt och död. Den aktuella publikationer ingår i ett större projekt som leds av Docent Ali Mirazimi och syftar till att ta fram läkemedel mot viruset.

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com