BioInvent utvärderar Attanas teknik

BioInvent och Attana har tecknat ett tre månader långt utvärderingsavtal. BioInvent är ett bolag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya antikroppar för cancerbehandling. Baserat på djup kunskap inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi, genererar BioInvent innovativa immunonkologiska läkemedelskandidater, där flera nu är i klinisk fas.

Attana kommer i maj att installera ett Attana Cell™ 250 instrument och utbilda på BioInvents laboratorie i Lund. Under utvärderingsperioden kommer cell- och serabaserade analyser att utföras för att studera interaktioner mellan antikroppar och målceller.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com