Ny artikel med Attanas teknik där strukturer på ytan i jonvätskor studeras för att förstå effekten av elektriska laddningar på interaktionsegenskaper på ytor.

I artikeln i ”Journal of Colloid And Interface Science” (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979723015990) används Attanas kvartskristallvåg (QCM) för att studera det elektriska beroendet hos två joniska vätskor. Styrt av ett pålagt elektriskt fält kan strukturen och interaktionen av joniska vätskor på ytan övervakas och optimeras. Detta har stor betydelse för utvecklingen av t.ex. miljövänliga smörjmedel.Detta är den tredje artikeln av Prof. Ruthlands team som visar hur Attana-teknologi kan tillämpas för att studera interaktionsegenskaper genom att ändra den elektriska potentialen på ytor.

 

Inom läkemedelsutveckling är detta viktigt eftersom många interaktioner i människokroppen är starkt påverkade av elektriska laddningar vid t.ex. cellytorna. pH-värdet för vätskor i kroppen är olika, t.ex. i blodomloppet eller inuti en cell och pH-värdet påverkar en ytas elektriska laddning relativt en vätska. Därför finns det en potential för läkemedelsutveckling för att skräddarsy lokala elektriska laddningar på läkemedelsmolekyler, som antikroppar, för att uppnå optimala egenskaper. Det kan vara av vikt för att eliminera eller minska oönskade interaktioner eller för att förbättra de riktade interaktionerna. Tack vare Prof. Ruthlands arbete kan Attanas teknik användas för att optimera läkemedelsegenskaper med avseende på elektostatiska interaktioner.

 

 

 

En bild som visar illustration, design

Automatiskt genererad beskrivning med låg exakthetEn bild som visar text, skärmbild, linje, diagram

Automatiskt genererad beskrivning

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Söderberg

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com