Ny publikation där Attanas teknik använts vid utveckling av miljövänliga och ekonomiskt lönsamma metoder för att skapa funktionella material

Prof. Ian Nicholls team vid Linnéuniversitetet har i en ny publikation i Applied Polymer Materials demonstrerat ett koncept för att skapa funktionella material med mycket hög kvalitet på ytor. Traditionellt har klassisk organisk kemi har använts, inklusive giftiga och icke-miljövänliga kemiska lösningsmedel. Genom att använda ”NonIonic Deep Eutectic Solvents” (ni-DES) en ny typ av naturliga kemikaliebaserade lösningsmedel, t.ex. en som finns i urin och en annan vinäger, har Nicholls med Attanas teknologin visat att funktionella egenskaper kan kontrolleras och finjusteras med ni-DES-metoden. Attanas höga känslighet och linjäritet har varit avgörande för att mäta dessa funktionella egenskaper.

Den ökande efterfrågan på miljövänliga funktionsmaterial med förbättrad prestanda eller för nya applikationer är en drivkraft för sökandet efter nya metoder och kemikalier. Det är vetenskapligt och industriellt utmanande eftersom de dessutom ska inkludera ekonomiska aspekter över produkternas hela livslängd. I denna publikation demonstreras användningen naturliga kemikalier för att utveckla funktionella material med överlägsna egenskaper jämfört med nuvarande standardmetoder.

 

Förmågan att kontrollera porositet i material är av stor betydelse för flera industriella processer, såsom rening, katalys och sensorer. Attanas teknologi används för att bestämma effekten av den funktionella porositeten genom kinetisk interaktionsanalys. Processviktiga parametrar såsom total absorbans, adsorptions- och dissociationshastigheter kan mätas. Attanas QCM-teknologins höga stabilitet, reproducerbarhet och dynamiska mätområde har varit grundläggande för att karakterisera de producerade materialen och för att demonstrera hur porositet kan kontrolleras och optimeras.

 

En bild som visar text, skärmbild, diagram

Automatiskt genererad beskrivning

Figuren visar hur porositet kan mätas med Attanas teknik. Den linjära lutningen som funktion av concentration används för porositetsbestämning.

 

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Söderberg

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com