Teodor Aastrup återgår som VD för Attana

Som ett led i att säkerställa att bolaget blir kassaflödespositiva, så återgår Teodor Aastrup som VD för bolaget. Bolaget har under de senaste tolv månaderna minskat organisationen och under Marcus Söderbergs ledning genomfört ytterligare kostnadsbesparingar. Som ett led i detta återgår Teodor som VD och Marcus bistår bolaget under en tid samt kvarstår som aktieägare.  Det mål för kostnadsmassan som bolaget satt upp innebär att organisationen måste minskas ytterligare och givet de operativa uppgifterna så är detta det naturliga steget.

Vi tackar Marcus för hans insatser och fortsätter på den inslagna vägen, säger Bolagets ordförande Arne Nabseth.

Det har varit väldigt lärorikt och givande att få vara en del av Attanas organisation, men eftersom lönsamhet är centralt så väljer jag att kliva åt sidan men stöttar bolaget med vissa specifika arbetsuppgifter ett par månader framåt och önskar de all lycka med sin fortsatta resa, säger Marcus Söderberg.

Teodor tillträder omgående och tar över det operativa ansvaret från och med nu.   
 
 

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com