Ledande hälsoinstitut i USA har beställt en uppgradering av befintligt instrument till ett värde av $150k

Bolagets strategi att stärka sin position och etablera starka relationer med fem referenskunder i USA har nu resulterat i ett av landets ledande hälsoinstitut beställt en uppgradering av deras Attana Cell™ 200 till Attana Cell™ 250. Ordern påverkar resultat att i Q1 och kassaflödet i Q2.

Syftet med uppgraderingen är att effektivisera pågående forskningsprojekt. Huvudsyftet för kunden är att förbättra den palliativa vården för cancerpatienter genom att T-celler doneras från friska individer till patienterna. Både interaktioner mellan humana och animala T-celler med cancerceller och cancervävnad studeras med Bolagets teknik. Det snabbar på transfereringen från djurförsök till kliniska studierna. I förlängningen kan det användas för individanpassad donering och på så sätt öka antalet möjliga donatorer för en given patient. Se mer detaljerad beskrivning här.

Det är glädjande att vår amerikanska strategi ger resultat både finansiellt och vetenskapligt. Ordern är ett ytterligare bevis på att vår teknologi genererar unik och värdefull biologisk data. Vi ser framemot att fortsätta samarbeta med kunden och stärka vår position på den amerikanska marknaden, säger Marcus Söderberg, VD Attana.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Söderberg

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com