Testmottagningen.se är nu i gång och erbjuder Attanas immunitetsprofil

Flera frågor om vårt skydd mot covid-19 är obesvarade och alla kan vi kanske inte få svar på. Men genom denna specifika immunitetsprofil för covid-19 kan du få en djupare inblick om ditt immunförsvar och specifikt dina antikroppar mot covid-19. Om du t.ex. är osäker på om du ska ta ytterligare en vaccindos eller vänta tills det mot omikron uppdaterad vaccinet är tillgängligt, ger immunitetsprofilen dig information som hjälper dig i ditt beslut.

Varför ska jag göra en immunitetsprofil

Testet är utvecklat för dig som vill få en mer detaljerad indikation på hur effektiva dina antikroppar är i en situation där du eventuellt kan bli exponerad av SARS-CoV-2. Immunitetsprofilen innefattar följande provsvar för varianterna Omikron och Wuhan. På så sätt kan du själv t.ex.  jämföra ditt skydd mot den nu aktuella omikronmutationen mot det skydd du har mot wuhanmutationen. Vaccinen som erbjudit är utvecklade mot wuhanmutationen.

Följande information ges:

  • Totalt immunsvar
  • Antikroppskvalitet
  • Koncentration av IgG-antikroppar
  • Totalt specifikt immunsvar

 

Immunitetsprofilen är ett komplement till traditionell sjukvård och diagnostik, eftersom de ger dig mer information om din hälsodata än annars. Immunitetsprofilen ersätter inte traditionell sjukvård eller diagnostik ger dig som individ möjlighet att bilda dig en egen uppfattning om ditt skydd. Om du upplever att du behöver träffa en läkare av något skäl, bör du söka vanlig sjukvård som vanligt.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com