Baker McKenzie legal rådgivare till Exeger vid riktad nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor

Exeger har under 2022 genomfört riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 560 miljoner kronor. Bland investerarna återfinns vissa existerande samt nya institutionella investerare.

Exeger är ett svenskt företag med en solcellsteknik som omvandlar alla former av ljus till elektrisk energi. Exegers material, Powerfoyle,  är en anpassningsbar solcell som kan integreras sömlöst i elektroniska enheter.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Swedbank agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Exeger med ett team bestående av Costin Mihailescu, Joakim Falkner, John Gustafson, Per Blom och Daniel Högström.

Baker McKenzie agerat som legal rådgivare till Exeger i samband med Exegers kapitalanskaffningar under 2022

Kontakt
Costin Mihailescu, advokat, partner, Baker McKenzie
Tfn: 08-
8 566 177 51
E-post:
costin.mihailescu@bakermckenzie.com

Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com