Baker McKenzie legal rådgivare till Exeger vid riktad nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor

Exeger har under 2022 genomfört riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 560 miljoner...