Återanvändbara sensorchips för diagnostik och behandling av cancer

En ny publikation från professor Zhichao Peis grupp vid College of Chemistry & Pharmacy, Northwest A&F University, Kina. I artikeln har Attanas teknik använts för att utveckla en ytkemi som ökar användningen av Attanas sensorchip. Utvecklingen möjliggör fler analyser med Attanas unika information av biomolekylers dynamik vid interaktioner med celler.

Gruppen har använt Attana CellTM 200 instrument och Attanas standard sensorchip. De har modifierat ytkemi på chipen på ett sådant sätt att chipet kan fånga och släppa celler när användaren vill och på så sätt ökas möjligheten att snabbare få fram värdefull information för både läkemedelsutveckling och för diagnostik. Det innebär en ytterligare värdeökning av Attana instrument i laboratorier. Den fullständig publikationen finns här: A dynamic reversible phenylboronic acid sensor for real-time determination of protein–carbohydrate interactions on living cancer cells

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com