Ny publikation från National University of Singapore som använder Attanas teknik för att studera immunresponsen från friska individer exponerade för tuberkulos

I en ny artikel i npj Vaccines, 8, Artikelnummer: 127 (2023), har teamet vid NUS i samarbete med flera forskargrupper i USA, Storbritannien och Kina studerat immunresponsen från friska individer som har exponerats för tuberkulos (TB). TB är en luftburen sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosis. Identifiering av de kritiska komponenterna i antikroppsresponsen från kroniskt exponerade men immuna och friska individer ökar förståelsen om hur naturligt immunitet uppstår. Denna kunskap kan användas vid vaccinutveckling. Attanas teknik användes för att bestämma kinetiken för de olika inblandade antikropparna och IgA och IgG2 visade sig ge det bästa skyddet.

Gruppen vid NUS har publicerat flera artiklar som använder Attanas teknik för att identifiera korrelation hos mänskliga immunantikroppar med skyddande immunsvar. Tidigare har virussjukdomar som Covid-19 och Hepatit B studeras och i den aktuella publikationen suderas tuberkulos som är en bakteriell sjukdom.

 

För Attana är artikeln viktig eftersom den utgör ytterligare ett exempel på den generiska tillämpbarheten av Attanas teknik inom immunologi. Det visar också att mer information än endast affinitet är nödvändig för att identifiera de bästa skyddande antikropparna. En avgörande faktor för att säkerställa ett bra skydd är genom kinetiken för associationshastigheten av antikropparna till bakterien, där hastigheten för IgG-antikropparna bör vara lika med eller snabbare än 106Mol/s för att ge ett bra skydd. För det andra har IgA-antikropparna, som är dimera antikroppar, troligen en initial funktion att hämma vidhäftningen av bakterier och saktar därför ner infektionsprocessen.

 

Denna ligger i linje med det KK-stiftelsen finansierade projektet som Attana deltar i tillsammans med bland annat Linnéuniversitetet och delprojektet bakteriell diagnostik. Vi kommer inom kort att publicera mer information om delprojektet Bakterier.

 

På bilden visas Attana resultaten för de olika versionerna av immunantikroppar samt detaljer om kinetiken för dessa antikroppar. Det är viktigt både för att optimera vaccinmolekyler eller för att selektera optimala antikroppar för terapeutisk användning.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com