Biosensorer för att karakterisera immunsvar mot bakteriella sjukdomar

Inom forskningsprojektet “Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik (AMPMeD)” vid Linnéuniversitetet inleder nu delprojektet “Förbättrad diagnos av bakterieinfektioner” under ledning av Dr Sofia Somajo test av Borreliasmittade individer. Sera och hemprovtagning kommer att testas enligt Attanas immunitetsprofilkoncept.

AmPMeD-projektet startade tidigare i år och omfattar hela kedjan från provtagning, via analys till rapportering. Projektets deltagare inkluderar expertis från såväl kommersiell som offentlig sektor och forskare och produktutvecklare. Delprojektet “Förbättrad diagnos av bakterieinfektioner” har de senaste månaderna fokuserat på att kombinera information om geografisk närvaro, marknadspotential och tillgängliga kommersiella antigener lämpliga för diagnostiska analyser för de olika varianter av Borrelia.

 

Experimenten kommer att inledas i början av januari, när alla nödvändiga reagenser och prover är levererade. Den experimentella uppsättningen kommer att innehålla antigener från Borrelia afzelii och Borrelia garinii, båda tillhörande Borrelia burgdorferi senso latu-komplexet. I Sverige och andra initialt relevanta europeiska marknader orsakas infektionen främst av dessa arter.

 

Experimenten kommer initialt att utföras med serumprover med fokus på kompatibilitet med befintliga analyser, men fokus kommer att vara att lägga till det kvantitativa qDBS-provtagningskortet för att underlätta hemprovtagningen i slutet av projektet. Det senare är viktigt eftersom tidig och korrekt behandling av infektionen är viktig för ett snabbt och fullständigt tillfrisknande för individen. Hemprovtagning möjliggör tidig testning i samband med att fästingen upptäcks och Attanas immunitetsprofiler säkerställer snabba och relevanta data om immunsvaret över tid.

 

För mer information om Borreliainfektion och den vetenskapliga delen av projektet, kontakta: sofia.somajo@lnu.se

 

För mer information om immunitetsprofil och biosensorer, kontakta: teodor.aastrup@attana.com

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Söderberg

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com