Biosensorer för kommersiella applikationer

I den kommande boken om “Mass-sensitive sensors” som ingår i “Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors” har Attana skrivet kapitlet om kommersiella aspekter för masskänsliga sensorer. Attanas biosensorer används för att exemplifiera viktiga aspekter för att gå från vetenskap till att nå industriella applikationer.  Kapitlet finns tillgängligt (betalfunktion) här: https://link.springer.com/chapter/10.1007/5346_2023_29#chapter-info

Bokserien syftar till att publicera artiklar som kan fungera som viktiga verktyg för både industri och forskare som är verksamma inom detta tvärvetenskapliga område. Den noggrant utvalda samlingen av publikationer syftar till att ge kontinuerlig inspiration till ny forskning och utveckling och lyfta fram tekniker som kan generera ett stort kommersiellt och humanitärt värde.

 

Huvudredaktören för boken är professor Peter Lieberzeit vid Universität Wien. Teamet på Attana har skrivit kapitlet tillsammans med Dr Nicholas Jones, Withers & Rogers (IP) samt professor Ian Nicholls och Dr Subramanian Suriyanarayanan vid Linnéuniversitetet.

 

Kapitlet ” Robust QCM-Based Sensing and Assay Formats in Commercialized Systems” beskriver hur Attanas analytiska instrument fungerar och kan appliceras.

 

Attanas unika och patenterade teknologi för kinetiska interaktionsstudier gör det möjligt att i realtid utföra olika analyser på humana celler och vävnad samt i blod. Med fokus på att optimera, selektera och validera läkemedelskandidater före kliniska prövningar har Attana hjälpt läkemedelsföretag att effektivisera sin läkemedelsprocess och dessa företag är signifikant mer framgångsrika i kliniska studier än det industriella genomsnittet.

 

För Attana är boken viktigt då den ger ett stark erkännande för Attanas världsledande teknik inom biosensormarknaden. Kapitlet kommer kunna användas som introduktion för många potentiella kunder, då det ger en tydlig sammanfattning över möjligheter att utföra mer kroppsliknande studier och hur dessa studier genomförs rent praktiskt.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Söderberg

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com